Employer branding Gemeente Voorne aan Zee: mooie krachtenbundeling in een fusiegemeente

Voorne aan Zee is een samensmelting van 3 gemeentes op het eiland Voorne-Putten in Zuid-Holland. Een nieuwe, grotere gemeente – met 74.000 inwoners – zorgt voor grotere uitdagingen en nieuwe, andere rollen. Hoe zet je zo’n jonge gemeente op de werkgeverskaart als een betrouwbare en uitdagende werkgever? 

Employee Value Proposition

Creatief campagne concept

Content & campagne

De uitdaging

Voorne aan Zee was op zoek naar een authentiek en verbindend werkgeversmerk. Het doel was om talent uit de omgeving enthousiast te maken voor een carrière bij de (toen nog) jongste gemeente van Nederland. Maar een ontwikkelende gemeente heeft ook een ontwikkelende organisatiecultuur. Met een geschiedenis vanuit de drie oude gemeentes, en een visie voor één Voorne aan Zee. Aan ons de taak om te onderzoeken waar de rode werkgevers-draad liep, wat maakt deze gemeente nou zo bijzonder om voor te werken? En hoe gingen we dat laten aansluiten bij het publieke merk van deze gemeente?  

Het inzicht

We interviewden medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie. Zo achterhaalden we dat de gemiddelde medewerker van Voorne aan Zee het belangrijk vindt om verantwoordelijkheid te krijgen en die dan ook te pakken. Daarnaast leefde de overtuiging dat alleen door samenwerking echt impact gemaakt kan worden. Tot slot heerst er trots, trots om te werken aan zo’n groot, mooi en betekenisvol gebied. En ook trots op de nieuwe organisatie. Want een ding was duidelijk: iedereen kon niet wachten om een mooie nieuwe gemeente te gaan vormgeven. 

 

Allemaal factoren waar Voorne aan Zee als werkgever in voorziet. Deze inzichten koppelden we aan de nieuw ontwikkelde merkwaarden van het publieke merk, om zo overal herkenbaarheid te creëren. 

”De visie om vanuit het bundelen van individuele krachten samen te gaan, vond ik erg gaaf. Dus niet door te vertellen dat we als drie oude gemeenten samengingen, maar juist te focussen op hoe we dankzij krachtenbundeling iets nieuws werden. Een verrassend uitgangspunt voor ons werkgeversmerk.”

Claudia Baars-Bijl – Adviseur recruitment en arbeidsmarktcommunicatie bij gemeente Voorne aan Zee

De oplossing

Om Voorne aan Zee als werkgever op de kaart te zetten, begonnen we dus met de basis: een EVP gebaseerd op de ware werknemers-ervaring. Deze bestond uit drie pijlers en de een pay-off die appelleerde aan het gevoel van trots, en de impact die men samen kan maken bij de gemeente: ‘Jij maakt Voorne aan Zee mooier.’

Deze EVP vormde de basis van het creatieve campagne concept, waar we de nadruk legden op het samenkomen van individuele krachten. 

Om het werkgeversverhaal in beeld te brengen werd pakkende content gemaakt. Zoals een brand movie – inclusief teasers – fotografie en testimonial-video’s. Ook schreven we de copy voor de nieuwe werkenbij-website. 

 

Via Meta, Google Display & Search, LinkedIn Ads en Digital out of home (publieke schermen) zorgde geo-targeting ervoor dat de advertenties alleen zichtbaar waren voor mensen in een specifiek gebied. Een bewezen tactiek voor een geconcentreerde regionale awareness-campagne.

De content werd gefaseerd uitgerold via ons bereiken-verleiden-overtuigen-model. Zo leerden potentiële kandidaten de gemeente steeds betere kennen als een aantrekkelijke werkgever. Door continu de betrokkenheid van ons publiek te meten, filterden we uiteindelijk de relevantste kandidaten eruit.

”Dat je zo creatief kunt zijn met wat een gemeente uniek maakt, want in feite hebben we allemaal ongeveer dezelfde dienstverlening naar inwoners en ondernemers. Ook is niet alles wat we doen even makkelijk in beeld te brengen. Dat er dan toch, door een goede samenwerking, een uniek werkgeversmerk uit komt waarmee wij ons kunnen onderscheiden vind ik verrassend. Door duidelijke rapportages is onze organisatie altijd op de hoogte van het resultaat en sturen we bij waar nodig. Niet alleen een filmpje op de social mediakanalen zetten, maar een resultaat waar we voor langere tijd op kunnen doorontwikkelen.”

Claudia Baars-Bijl – Adviseur recruitment en arbeidsmarktcommunicatie bij gemeente Voorne aan Zee

De resultaten

De campagne van 6 maanden leverde de gemeente de gehoopte boost in awareness op. Dat maakt het vooral op de lange termijn makkelijker om te werven. Voor een deel van de doelgroep werd een baan bij Voorne aan Zee direct al een reële optie, want veel vacatures zijn inmiddels ingevuld. Concreet leverde het de volgende resultaten op:

0 M
Impressies
0 %
CTR - Google Search > landingspagina
0 K
Clicks op de link
0 %
Meer zoekverkeer 'werken bij Voorne aan Zee'

Meer weten? Robin helpt je verder!

Afspraak inplannenkalender

Bekijk ook deze cases